Vyhledávání


Ať žije Prádlo!

20.06.2009 14:42

Koncert v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle

Již po třetí jsme si letos zazpívali v krásném husitském kostelíku sv. Jana Křtitele Na Prádle. Tentokrát -snad poprvé- nedošlo vůbec k žádným potížím. Kostel byl otevřený, plakáty visely, žádný jiný koncert se v daném prostoru nekonal ani neměl konat, skoro všichni přišli dle dohody, hlavně však početné publikum.

Ačkoliv tentokrát chyběla spousta zpěváků, například naše malá altistka a sličná klavíristka B, mužná opora basu H, další čtyři dívky ze sekundy,/ protože zrovna šplhaly na Praděd/, až do Ameriky odcestovalé H a J, program jsme naplnili beze zbytku. Před plným kostelem se podařily dokonce i české lidové, skvěle-zřejmě zatím nejlépe- vyšel Ezop i ostatní Ježkovy skladby. Publikum jsme dojali oblíbenými Lampami, sebe ohlášeným, ale pak zpochybněným odchodem dvou zasloužilých altistek Míši a Dominiky.

Do programu jsme umně zasunuli několik komorních skladeb; začal to Jakub se svým namouvěru úžasným sólem ve známé písni Nirvány. Zpíval za doprovodu Mikulášovy kytary. Mikuláše jsme pak ještě slyšeli ve dvojici s Bárou. Nutno říci, že jedna skladba jim dala pěkně zabrat… Spřátelené flétnové duo zahrálo zajímavou hudbu radotínského rodáka, syna slavného kytaristy Š Raka.

Koncert skončil skutečně hromovým potleskem, museli jsme přidávat, ale sil už nám moc nezbývalo. Pan farář nám nabídl další pokračování v naší prádelní tradici. To nás těší, poněvadž s lepší akustikou jsme se zatím ještě nikdy nikde nesetkali.