Vyhledávání


Kulatá

18.06.2012 20:40

nazdar hurá třikrát sláva

ať žije náš praotec

ten kdo obvykle vyhrává

úvodem i nakonec

 

pochválen buď Luděk milý

až na věky ámen

ať má stále dosti síly

svaly jako kámen

 

ať mu Pán Bůh štěstí přeje

každý ať ho má moc rád

přízní osudu se hřeje

vždyť je mu jen padesát

 

v dalších letech jenom radost

ať ho žitím provází

přátel peněz ať má vždy dost

kráčí vpřed bez nesnází

 

tato píseň budiž brána

jako dárek sváteční

s láskou psána ženou zrána

nejsme k tomu neteční

 

Columbella proto zpívá

na ostrově že je fajn

zvláště když se na nás dívá

oslavenec Luděk Šrein