Vyhledávání


Musica Iuvenalis 2008

28.11.2008 16:09

K naší velké radosti se rok sešel s rokem a přikvačil k nám další ročník zajímavého festivalu, jehož jsme již minimálně podruhé? hrdými účastníky. Gymnázium Jana Keplera ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů předvedly, co umí.

Dokážou zorganizovat zcela ojedinělé setkání školních mládežnických sborů z celé republiky, připravit řadu zajímavých společných workshopů, domluvit společný koncert v krásném sále Na Marjánce, vypravit všechny na hrad Točník, ubytovat a nakrmit přespolní a tak dále a tak podobně…

Columbella se letos přidala k společnému studiu půvabné skladby Tomáše Pilaře. Autor, absolvent GJK z roku 2007, své dílo s textem Jana Nerudy sám nacvičoval ve velké tělocvičně školy. Zpěváků bylo snad ke stovce, hudba náročná. Nicméně nadšení a píle všech pěvců přinesly své ovoce, Baladu horskou jsme se skutečně naučili. Specielně dívky ze sopránu si práci mladého pohledného dirigenta moc pochvalovaly. Zvláště když se později přidal i keplerácký orchestr…

Večerní koncert Na Marjánce neměl chybu. Vystoupilo sedm sborů, jeden lepší než druhý. Repertoár se sice občas opakoval, pojetí však nikoliv. Publikum se tvářilo navýsost spokojeně, díky mu za to.Naše vystoupení nám přineslo potěšení jako obyčejně, i když dnes už je pro Columbellu patnáctiminutový limit docela málo…

Škoda jen, že jsme se letos nemohli vydat na Točník, ačkoliv se nám tam před rokem tolik líbilo a v kapli tak pěkně zpívalo. Zdraví a osud tomu tak zkrátka chtěly…