Vyhledávání


Podzimní poděkování přátelskému publiku

24.10.2011 21:50

         S velikou radostí OZNAMUJEME, že tyto naše stránky jsou již zase plně funkční, a sbormistryně tímto může pokračovat ve svých skromných postřezích z nejrůznějších akcí sboru.

           Počátek školního roku 2011/2012 byl ve sboru  poněkud poznamenán určitou hořkostí plynoucí z plánovaného, ale neuskutečněného soustředění na konci prázdnin. To jsme ale vbrzku pochopitelně překonali a nyní už pilně pracujeme, zkoušíme, vystupujeme, další koncerty připravujeme. Navíc se zdá, že byly, či spíše budou posíleny naše řady, a když pámbu dá, ve všech hlasech. Noví zpěváci zezačátku zřejmě jen částečně zaplní velké mezery vzniklé po odchodu některých významných zpěvaček. Columbella tímto děkuje altistkám Bětce Králové a Dominice Maredové, sopranistce Kateřině Králové. Dámy, byly jste vynikající.

         Školní smíšený pěvecký sbor COLUMBELLA  srdečně děkuje svým milým posluchačům, že si nás přišli vyslechnout na Havelské posvícení. Zpívali jsme, což na fotografii vůbec není vidět, přímo před svým rodným gymnáziem. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, skoro všechno fungovalo.

         Chci vám ale, drazí příznivci popsat, co se ve skutečnosti na jevišti dělo. Zpěváci se vzájemně neslyšeli, místo libých akordů naslouchali nejrůznějším echům, zpětným vazbám, hluku posvícení a podobně. Takhle špatně se nám ještě nikdy nikde nezpívalo. Proto mě nesmírně překvapil váš potlesk a následná chvála… To, co jsem slyšela já sama osobně, mě přímo děsilo…

         Dále se chceme pochlubit, že jsme se téměř důvěrně seznámili s nově přišedší třídou. Jako každoročně proběhlo v paláci U Koruny v Radotíně slavnostní vítání primy. Sama za sebe mohu přísežně prohlásit, že mám o nové třídě našeho gymnázia zatím! to nejlepší mínění. A to i přes jejich určité pravopisné potíže… Na imatrikulaci jim to všem moc slušelo, chovali se mile, skladbám COLUMBELLOU zpívaným byli evidentně příznivě nakloněni. Navíc mám velmi silné tušení, že se někteří z nich k nám do sboru přidají. Takže, milé primánky, milí primáni, vítejte!

                                                                                                                                                                                                                     Michaela Šreinová