Vyhledávání


Prádelní 2010

14.06.2010 10:01

Vítáme vás milí hosté

Mendelssohna zpíváme

Ne poprvé spíše posté

O přízeň vás žádáme

Dílem pana Bartholdyho

Columbella jménem svým

Opakujem stále si ho

Svorným hlasem dunivým

 

Dá se zpívat také tiše

Basům se to nedaří

Forte nahlas jde jim spíše

Jsou to dobří ogaři

Soprány zas pějou lehce

Nejraději v pianu

Jako víly křehké jsouce

Na palouce po ránu

 

Vnímejte též prosím tenor

Jsou to hlasy úžasné

Nemůže o tom býti spor

Kdo slyší je užasne

Dívky v altu krásně hučí

Jak bory po skalinách

Vzájemně se tomu učí

Zvláštních dálných v končinách

 

Columbella tedy celá

Šťastná stojí proti vám

Náramnou jí radost dělá

Že nezpívá protivám

Držte proto svoje palce

Ať nám Pán Bůh pomáhá

Vyženeme hudby znalce

Ať se jinde namáhá