Vyhledávání


Šťastný den...neboli imatrikulace 2.listopadu 2007

09.10.2007 12:18

Ano, tak by to mělo být a jistě to tak bylo. Jako již tradičně jsme přivítali primány a prváky v Koruně. Nálada byla výborná, studenti roztřeseni, studentky krásné a rodiče dojatí.
Do hodinového programu se vešlo všechno co obvykle: představování, oficiální i neoficiální projevy, tři vystoupení sboru, O Happy Day v podání našich oblíbených absolventů Alenky Hrubé a Ondry Koutského i báječná lehce dušičková klavírní improvizace Martina Orlity.
Pěkně jsme si zazpívali, i když akustika sálu není pro sbor příliš lichotivá, našli v muzice dobrou náladu, / věříme, že i pro publikum/, A také, zcela překvapivě, před rokem v Koruně zapomenutý dirigentský stojan na noty!
Imatrikulace se zkrátka povedla. Přejme tedy našim nejmladším studentům, ať se jim u nás líbí a daří. V srdci nechť jim zní hudba, třeba tak jako při imatrikulaci...