Vyhledávání


Vánoce 2014

30.12.2014 16:34

        Po roční přestávce jsme zase s Columbellou předvedli v jediném dni dva koncerty, dopolední v kostelíku v Radotíně a druhý podvečerní v kostelíku Na Prádle. Opět se nám potvrdilo, že ač se snažíme sebevíc, první koncert je prostě veřejnou generálkou. Koncert u sv. Petra a Pavla nebyl špatný, publikum se chovalo docela mile, rozezvučely se dokonce i místní varhany,  kostel byl naplněný k prasknutí, ani zima nebyla tak vlezlá jako jindy, ale ten pocit jednoty a pohody, jak ho známe z večerního vystoupení, se nám zkrátka v Radotíně nedostavuje.

        Lépe se mi rozhodně bude psát o koncertě u svatého Jana Křtitele. Byla to krása. Všechno šlapalo, nikdo se neztratil, členstvo přišlo včas, posluchačů byla spousta,  ( a platících!), Columbella v počtu 30 ( a dobře!) zpívajících. V programu zaznělo větší množství skladeb zcela nových nebo po létech znovuobjevených. Skladby velkých mistrů jsme nepokazili a vyzkoušeli něco nových hitovek. Všechny kousky zpívala Columbella tentokrát jako jeden muž, rytmicky i harmonicky, s velkým zaujetím, z větší části zpaměti, tedy podle mého ukazování a gusta. Nejvíc asi zaujal spirituál o nebi s velmi zajímavým originálně nejednoznačným textem. Mně osobně  vzala silně za srdce píseň Because, zpívaná v malém obsazení, dirigovaná a upravená mou - od této chvíle zjevnou -  nástupkyní Barunkou B.  Cítím, vidím a hlavně slyším, že si beze mne Columbella  už brzy poradí.

        Po ovacích, květinách, společném zpěvu Narodil se…, přídavku atd., následovala skvělá sborová společná večeře. U tak dlouhého stolu jsme ještě nikdy neseděli. Pěkné to bylo, příjemné a veselé. Rádi jsme ve svém středu přivítali několik bývalých členů. Přišli i na další bujaře hudební mezisváteční setkání do Radotína.

        Plna optimismu, naděje a víry v budoucnost slavnostně uzavírám columbellí rok 2014. Doufám, že všichni vydržíme pospolu a do basu přibydou noví báječní mladí lidé. Přeji upřímně členům sboru, našim posluchačům i všem lidem dobré vůle krásný rok nový, fofrem přicházející.

                                                                                                                                                                                                                  Michaela Šreinová