Vyhledávání


Vánoce 2015

28.12.2015 16:43

            Rok 2015 jsme zakončili jediným koncertem. Vystoupili jsme tradičně v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle, tentokrát velmi těsně před Vánoci, 22. prosince. Program trénovaný od září a definitivně připravený v potu tváře na soustředění na Sázavě byl velmi pestrý, dost obtížný a poměrně dlouhý. Nacvičili jsme 25 skladeb     v trvání asi 90 minut. Naučili jsme se několik nových vánočních písní v netradiční úpravě, např. Co se stalo, přihodilo, zařadili jsme též ukázky z barokního kancionálu   J J Božana. Mnoho skladeb zaznělo v latině, mnoho v angličtině, některé v afrických jazycích, např. (snad!) ve svahilštině. Velký úspěch měla O Holy Night, což je původně píseň francouzská, ale my použili její úspěšný anglický překlad. Objevili a nacvičili jsme několik nových amerických spirituálů, některé oprášili, vrátili se ke Cohenovu Hallelujah i Youngovu Alleluia i Temlovu Gloria. Většinu skladeb tematicky spojovalo vánoční poselství, světla, boží i lidská, lampy, chvalozpěvy.

            Potěšitelné je, že publikum přišlo v hojném počtu, zřejmě už mělo napečeno i uklizeno. Mnozí bohužel jako obvykle stáli a tísnili se u vstupu, zatímco vepředu bylo ještě celkem volno. Ale i to je tradice našich vánočních koncertů... Během moderování jsem představila nové členy našeho souboru, dva mladé muže a čtyři mladé dámy. Jak jsem byla pravila, s radostí a pýchou. Vystoupení mělo myslím docela slušnou gradaci, spirituál Soon All Will Be Done, umístěný těsně před Narodil se a zakončený úžasným durovým akordem podloženým textem o božím světle, byl skutečným nefalšovaným finále. Při společném zpěvu Narodil se Kristus pán pěl celý kostel, na varhany doprovázela moje milá hudební kolegyně. Pěkná situace nastala ještě potom. Po převzetí květin  a dárků jsem se snažila vysvětlit posluchačstvu, že po společném zpívání se nepřidává. Tuto moji pravdivou informaci ale publikum naprosto ignorovalo. Pozvala jsem tedy klavíristu Adama, aby znovu zahrál Tři strážníky a ve střední části zaimprovizoval. Poslechl mě na slovo. Jenže jeho improvizace byla tak brilantní a hlavně originální a nečekaná, že zcela překvapil nejen sám sebe. Okouzlil publikum tak, že začalo aplaudovat.  Chudák sbor se už ke slovu nedostal.. Byla to skutečně krásná a veselá tečka za tím naším příběhem.

            Za milé setkání na koncertě děkuji všem, předně pochopitelně svým hostům osobním. Až postupně se dozvídám, kdo všechno přijal mé pozvání... Díky.

            Děkuji také celé Columbelle, že je stále funkční a v necelých šestnácti letech v nejlepším rozpuku. Členům jednotlivě děkuji za ochotu a pomocnou ruku při přípravách a organizaci. Například za správně zvolený a zajištěný podnik, kde jsme se po koncertě společně svátečně navečeřeli.

                                                                                                                                                                                                        Michaela Šreinová