Vyhledávání


Velmi neformální víkend s COLUMBELLOU 23.-25.4. 2010

25.04.2010 21:12

 

 

         Školní pěvecký sbor uspořádal již téměř tradiční jarní výlet do nádherného kraje Českého krasu. Tentokrát to vyšlo vskutku báječně, na den    sv. Jiří, kdy vylézají hadi a štíři, vylezlo především sluníčko.

         Úžasný původně hospodářský objekt ve Vinařicích, rodiči naší milé absolventky Páji ochotně k ubytování COLUMBELLY zapůjčený, již mnohokrát sborem využitý, opět skvěle posloužil. Tentokrát snad ani nedošlo k žádným větším škodám, vyjma snad té jedné židle, která nevydržela tíhu jednoho našeho význačného kytaristy a basisty v jedné / dosti velké/ osobě…

         Většina osazenstva vyrážela rovnou v pátek odpoledne po zkoušce, zatímco oslavenec, tedy konkrétně sbormistryně, jsem dorazila až v sobotu. Urychleně jsme vyrazili pod azurové nebe, směrem do Žilkovic za / ani na vteřinu/  neutuchajícího hudebního doprovodu našich neúnavných kytaristů.Po  špičkové procházce přímo proti sluníčku jsme zjistili, že objednaný oběd je vynikající a naše nosy spálené… Studenty navíc velmi potěšilo, že si jídlo nemusejí platit z vlastní kapsy, ale z kapsy, resp. kasy sborové, z peněz společným zpěvem vydělaných.

         Po návratu proběhla regulérní zkouška, ještě že se včas dostavily dvě naše milé absolventky ze sopránu, protože jinak by tento hlas neměl valného, respektive žádného zastoupení… Na tomto místě bych ráda poděkovala svým milým pěvcům za milé dárečky, například za zmrzlinu s názvem, který je pro mě velmi osobní. Slibuji, že květinu budu ošetřovat s láskou a péčí sobě vlastní.

Večer proběhl opět ve znamení hudby a zpěvu, aby toho nebylo málo,  tentokrát u ohně.

         Nedělní odpoledne proběhlo v činorodém ruchu, smýčilo se a poklízelo, sháněly se startovací kabely, protože jeden náš  nejmenovaný basista Honza nechal puštěné rádio… Prostě krása.

         Zdá se, že i Vinařice se staly tradiční součástí sborového života. Zaplať pánbu za ně. Už teď se těším na repetici…

                                                                                     Michaela Šreinová